Samarbeid med skole

Vi samarbeider tett med Oddeval skole som de fleste barna sogner til. I tillegg har vi noe samarbeid med Egge skole.