Tema

Vi i Merikroken barnehage har valgt å jobbe etter tema. Hvert år velger vi et tema som vi ønsker å fordype oss i det året. I år er temaet "Den stygge Andungen"

Ved å ha et tema for hvert barnehageår skaper dette spenning, mening, et godt innhold og ikke minst en rød tråd som gjennomsyrer hele barnehageåret. Innenfor hvert tema har hver avdeling valgt mål og innhold som er tilpasset barnas alder og utviklingsnivå. 

2015-2016 - "Den stygge Andungen"

I år har vi valgt Den stygge andungen som tema. Vi ønsker å bruke denne fortellingen som en rød tråd i samlingsstundene på hver avdeling. Vi ønsker å trekke inn moralen i fortellingen, og samtale om følelser. Vi vil i tillegg til dette ta for oss årstidene og dyrene i fortellingen. Dette vil også ha et sentralt fokus i samlingsstund. Dette for eksempel via sanger, samtaler og se på filmsnutt av den stygge andungen. 

 

2014-2015 - "På reisefot"

Dette året valgte vi å reise forskjellige steder og temaet fikk navnet «På reisefot»

Vi delte opp barnehageåret i tre perioder:

  •          Ned i havet
  •          Opp i lufta
  •          På jorda 

I havet jobbet vi med vann, båter og livet over og under havoverflaten. Oppe i lufta ble vi kjent med verdensrommet, himmel og livet i lufta. På det siste reisemålet; jorda, valgte hver avdeling hvilke land/steder de vil besøke. Der ble vi kjent med dyr, mennesker og kulturen på de ulike stedene. Noen av stedene som ble valgt var Grønland, Kina, Hawaii, Regnskogen, Egypt, Afrika, samt Norge og bondegård.

Innenfor disse tre reisemålene hadde hver avdeling valgt mål og innhold som var tilpasset barnas alder og utviklingsnivå. 

 

2013-2014 - "Leo på nye eventyr"

Dette året valgte vi å fortsette å ha med Larven Leo i temaarbeidet. Leo hadde vært ute og reist på nye eventyr, og han introduserte oss for disse fortellingene. Fortellingen var: Gullhår og de tre bjørnene, Muldvarpen, Snekker Andersen, Askeladden, Geitekillingen og Hakkebakkeskogen. Vi jobbet med hver fortelling over en periode på ca. 6 uker. Historiene skulle gjennomsyre perioden med at vi leser fortellingene flere ganger, men også at vi drar elementer ut fra dem. Vi har gjort et bevisst valg også med tanke på fagområdene i rammeplanen, ved at vi f.eks. er innom begreper, natur, tall og kultur. 

 

2012-2013 - "Larven Leo"

Dette var det første året vi jobbet etter tema. Vi ble da kjent med Larven Leo og fargene hans, og tok for oss en farge hver måned. Fargene var grå, brun, oransje, lilla, rød, rosa, hvit, gul, grønn og blå. Til å begynne med var Larven Leo er grå og trist , men for hver måned som går får han en ny farge på kroppen sin. Tilslutt blir han en fargerik sommerfugl.

Månedens farge gjennomsyret opplegg og aktiviteter for den måneden. Vi var bevisst på den aktuelle fargen, og vi sang, lesete om fargen, snakket om fargen eller laget noe kreativt med fargen. Vi Larven Leo ble også med i samlingsstundene, på tur eller på andre aktiviteter.