Avdelinger

Vi er en barnehage med 3 avdelinger: Små - Mellom - Store

 

Småbarnsavdelingen består av:

  • Kengubarna er 1-åringene
  • Nasse Nøff er 2 åringene

 

Mellombarnsavdelingen består av:

  • Ole Brumm er 3- åringene
  • Tigergutt er 4- åringene

 

Storebarnsavdelingen består av:

  • Sprett er 5-åringene (førskolebarna)

 

Hvor mange barn det er i hver gruppe varierer fra barnehageår til barnehageår. Vi justerer uti frahva vi har av søkere. Vi tilpasser også hvor mange ansatte som jobber i hver gruppe ut i fra hvor mange barn det er i gruppen.

Vi deler ofte avdelingene inn i mindre grupper gjennom barnehagedagen.