Til nye foreldre

Når man skal begynne i barnehagen er det ofte mange spørsmål som melder seg. Her er litt informasjon som kan svare på de vanligste spørsmålene. Ta kontakt med oss hvis dere ønsker mer utfyllende svar, eller lurer på noe annet. :)

Informasjon om tilvenning

Å begynne i barnehage er en stor forandring både for barn og foreldre/foresatte. Det er viktig at overgang mellom hjem og barnehage blir så god som mulig for barnet. Ved å lage et informasjon skriv håper vi gi dere et innblikk i hvordan de første dagene og ukene er tenkt fra barnehagens side.

 

Dag 1:
Dere kommer til barnehagen til oppsatt tid i velkomstbrevet, og blir i barnehagen ca 2 timer.

Foreldre/foresatte er sammen med barnet hele tiden. Denne dagen bruker vi til å bli kjent med hverandre og avdelingen. Det er en spesifikk ansatt som har navnet sitt på velkomstbrevet. Det er den ansatte som vil være den voksne som vil være sammen med barnet de første dagene i barnehagen.

 

Dag 2:
Dere kommer etter avtale med den ansatte som er sammen med barnet deres. I samarbeid med den ansatte vurderer dere om barnet deres skal være litt i barnehagen alene. Barnet er i barnehagen 3-4 timer. Vi tilpasser det til det enkelte barn.

 

Dag 3:
Man kommer etter avtale med den ansatte som har ansvar for barnet. Som hovedprinsipp tenker vi at dere beregner dere god tid i leveringssituasjonen, og videre prøver vi at barnet er i barnehagen noen timer alene.

Det er store individuelle forskjeller på hvor lang tid hvert enkelt barn trenger for å bli trygg i barnehagen. Vi ønsker at overgang fra hjem til barnehage skal bli best mulig for hvert enkelt barn. Det er viktig at dere foreldre, som kjenner barnet deres best, skaper en dialog med oss om hva som er rett å gjøre i forhold til deres barn for at overgang fra hjem til barnehage skal bli best mulig. Vi tilpasser oss hver enkelt.

 

Andre ting som er viktig å tenke på som ny i barnehagen:


Bringing:
Vi i barnehagen synes det er hyggelig at foreldre bruker god tid i leveringssituasjon hvis dere har mulighet til det. Leverer dere fra 09.15 og utover dagen er barnehagen i gang med de organiserte aktivitetene vi holder på med. Da er det et ønske fra vår side at avlevering forgår ganske raskt. Håper dere har forståelse for det. Det er viktig at dere foreldre sier tydelig fra til barnet når dere går, og har dere sagt at dere skal gå må dere gå. Hvis barnet er lei seg i avskjeden, oppfordrer vi dere til å ringe oss etter noen minutter for å høre hvordan det går.

 

Henting:
Det er også viktig å sette av god tid i hentesituasjonen. En av grunnene til det er at barnet deres skal få avsluttet den leken/ aktiviteten de holder på med på en god måte. En annen grunn er at her har dere mulighet til å snakke med de ansatte om hvordan dagen til barnet ditt har vært.

 

Annen informasjon:

  • Følg med på oppslag, hjemmeside, facebook og utlevert informasjon både i garderobehyller og mail.
  • Hvis dere lurer på noe send oss en e-post eller ring. Alle spørsmål og tilbakemeldinger ser vi positivt på
  • Hvis dere ønsker samtale med oss før oppsatt foreldresamtale, ta kontakt
  • Kjernetiden i barnehagen er fra 09.30- 14.30. Dersom barnet deres kommer i barnehagen senere enn kl 09.30, vær vennlig å ring oss før kl 09.30.