Konstruksjonslek

Konstruksjonslek er eksperimentering med gjenstander og bygging med ulikt konstruksjonsmateriale. Denne leken er typisk for barn fra 2- 6 år.

Konstruksjonslek endres også mye med alder. Når barna bygger forholder de seg til sine ulike opplevelser av omverdenen. Dette handler ikke bare om å bygge og konstruere. Det handler like mye om bilder, skapende aktivitet, estetikk og geometri, matematikk og språk, empati og hvordan vi forholder oss til hverandre. Det handler også om likeverd. Å bygge og konstruere handler mye om teknikk og materialkunnskap. Det handler om å få være delaktig, samarbeide og at barna bygger relasjoner til hverandre. Barn lærer gjennom å få prøve, undersøke, oppleve og trekke sine egne konklusjoner. Barn skaper sin egen kunnskap sammen med andre barn og voksne.

Konstruksjonslek kan være sand- og byggelek (kinetic sand, lego, duplo, klosser, magneter, jovo), modellering, materialforming, tegning og maling.

 

Duplo:

 

Lego:

 

Perler:

 

"Sopp"

 

Klosser:

 

Magneter: