Rollelek

I rolleleken tar barna ulike roller, og ofte med flere barn i samspill. Av ytre faktorer er det viktig med tid, rom og nok og variert lekemateriell.

For at leken skal blomstre hos oss, har vi i Merikroken laget noen kasser med rekvisitter, som kan inspirere til god rollelek:

Utkledningstøy til ulike temaer

Bondegårdslek

Butikk lek

Dukkekrok 

Klær og utstyr til doktorlek/sykehus