Fysisk lek og aktivitet

Fysisk aktivitet har stor betydning for helse og trivsel. Det har en positiv effekt på barnets selvtillit og selvfølelse.

Tilstrekkelig fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og utvikling av kroppen og for utvikling av motorikk, styrke, utholdenhet og bevegelighet. Det er viktig å legge til rette for fysiske miljøer i barnehagen og at barna får trene på de ulike grunnleggende bevegelsene i ulike sammenhenger. Utviklingen av de grunnleggende bevegelsene som å krabbe, gå, løpe og hoppe kommer ikke av seg selv, men må læres.

Allerede fra spedbarnsalderen er læring av bevegelser en viktig del av barnets totale utvikling. Her legges grunnlaget for vekst og det er derfor viktig at små barn får anledning til å utfolde seg allsidig i fysisk aktivitet og lek. Fysisk aktivitet og bevegelse er også den primære kilde til å lære begreper som retning, rom tid, antall, rekkefølge, form, størrelse, kraft og energi (kognitiv utvikling). 

Vi i Merikroken barnehage tilbyr:

Hinderløype inne på stua og kjøkkenet
Vi lager hinderløype med bord og stoler, barna skal gå over og krabbe under.

Taktilstimulering 
Vi har taktile skiver som barna kan føle på med hender og føtter. De største barna kan prøve å fortelle hva de føler.

De store putene

Mini-røris

Danse til musikk