Sykdom

Folkehelseinstituttet har gitt retningslinjer for dette når det gjelder en rekke sykdommer. Anbefalingene gjelder av hensyn til faren for å smitte andre, men også med tanke på forverring av egen sykdom. (Retningslinjene er utdrag fra Folkehelseinstituttet)

Når kan barna gå i barnehagen i forbindelse med sykdom?

 

Hovedregel:

Barn som skal være i barnehagen skal være friskt, det vil si at allmenntilstanden skal være så god at de kan være med på alle aktiviteter inne og ute som gjennomføres i barnehagen uten at det må tas spesielle hensyn.

 

Feber:
Barn som har feber skal holdes hjemme. Som feber regnes morgentemperatur over 37,5 C.
Barn skal ha vært feberfri i 24 timer før de kan komme tilbake til barnehagen.

 

Oppkast/diare:
Barnet må holdes hjemme minst 24 timer etter at oppkast og diare er slutt. Barnet skal ha spist og klart å beholde mat. Avføringen skal vær fast.

 

Øyekatar:
Øyekatar forårsakes enten av virus eller bakterie. Begge typer infeksjon er vanlig hos barn med forkjølelse. Ved virusinfeksjon er det ingen hensikt med behandling. Ved bakterieinfeksjon kan behandling muligens forkorte sykdomsforløpet noe. Smittefare er opphørt dagen etter at man har begynt på behandling.

Barnehagen vil at dere kontakter lege når øyekatar blir oppdaget, for å se om det er bakterierelatert, for da å få medisiner. Barnet kan være i barnehagen når det har øyekatar.

 

Vannkopper:
Barnet må være hjemme til alle deler av utslettet er tørket inn, det vil si alle vannkoppene er omdannet til tørre skorper.

 

Hodelus, skabb, mark/ormsykdommer og halsbetennelse:
Barnet kan gå i barnehage etter igangsatt behandling og god almenntilstand.

 

Streptokokk halsbetennelse:
Barnet kan gå i barnehagen når det har brukt penicillin i 1 døgn dersom det ikke har temperatur i over 37,5 C eller svekket allmenntilstand.

 

Lungebetennelse:
Barnet kan gå i barnehagen når allmenntilstanden er tilfredsstillende, og barnet ikke har temperatur over 37,5 C.

 

Skarlagensfeber:
Barn er smittefrie etter minimum 1 døgn på penicillin. De kan gå i barnehagen dersom allmenntilstanden tillater det, og temperaturen er under 37,5 C.

 

Kusma:
Barnet må være hjemme så lenge det er synlig hevelse av spyttkjertel.

 

Meslinger:
Sykdommen er svært sjelden etter at vi begynte å vaksinere mot meslinger. Det må avtales i samråd med lege hvor lenge barnet må være hjemme fra barnehagen på grunn av smittefare. Vanligvis kan barnet gå i barnehage 4 dager etter at utslettet brøt ut.

 

Røde hunder:
Dette må avtales i samråd med lege på grunn av smittefare for andre. Det er vanlig å kunne komme i barnehagen 1 uke etter at utslettet brøt ut.

 

Medisinering:

Så langt det er mulig skal medisinering av barn bli gjort av foreldre/foresatte. Hvis barnet skal ha medisin i barnehagetiden, gir vi det bare etter leges anbefalinger. Det må avtales skriftlig. Det gjelder også barn som er kronisk syke, og bruker medisiner.

Medisiner som skal gis i barnehagen må være skrevet ut av lege direkte til barnet. Det må komme tydelig fram på emballasjen.