Andre aktiviteter

Ettersom lek er mangfoldig og innholder mye, er det heller ikke helt enkelt å kategorisere alle aktivitetene som bidrar til lek. Her er det derfor en liste over de aktiviteter vi tilbyr som ikke hører direkte hjemme i de kategoriene våre

Spill

Puslespill

 

Kjemisett

Sy

Jova