1. Kommunikasjon, språk og tekst

Dette fagområdet vil sikre at barn får et godt tilbud til å utvikle språket sitt.

Språk er et kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for tanker og følelser. Kommunikasjoner avgjørende for den intellektuelle, emosjonelle og sosiale utviklingen. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehage innholdet. Tekst omfatter både skriftlig og muntlige fortellinger, dikt, regler og sanger. 

Vi tenker at barn skal få oppleve, erfare, utvikle og mestre ulike ting i forhold til alder.
I skjemaet under ser dette inndelt i punkter for hvert alderstrinn