2. Kropp, bevegelse og helse

Barn skal bevege seg, beherske og ta vare på kroppen sin.

Vi tenker at barn skal få oppleve, erfare, utvikle og mestre ulike ting i forhold til alder.
I skjemaet under ser dette inndelt i punkter for hvert alderstrinn