3. Kunst, kultur og kreativitet

Barn skal ha mulighet til å oppleve kunst og kultur, og til å uttrykke seg estetisk.

Vi tenker at barn skal få oppleve, erfare, utvikle og mestre ulike ting i forhold til alder.
I skjemaet under ser dette inndelt i punkter for hvert alderstrinn