4. Natur, miljø og teknikk

Barn skal bli kjent med og få forståelse verdenen vi lever i.

Vi tenker at barn skal få oppleve, erfare, utvikle og mestre ulike ting i forhold til alder.
I skjemaet under ser dette inndelt i punkter for hvert alderstrinn