5. Etikk, reigion og filosofi

Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen. Barna skal bli presentert for ulike etiske verdier.

Vi tenker at barn skal få oppleve, erfare, utvikle og mestre ulike ting i forhold til alder.
I skjemaet under ser dette inndelt i punkter for hvert alderstrinn