6. Nærmiljø og samfunn

Dette fagområdet legger vekt på barnas tilknytning til nærmiljøet. Barnehagen er barnas første erfaring med et demokratisk samfunn.

Vi tenker at barn skal få oppleve, erfare, utvikle og mestre ulike ting i forhold til alder.
I skjemaet under ser dette inndelt i punkter for hvert alderstrinn