7. Antall, rom og form

Barnehagen skal oppmuntre til barnas egen utforskning, og legge til rette for tidlig og god stimulering/utvikling av barns matematiske kompetanse.

Vi teller og bruker språket bevisst for at barna skal lære tall og begreper. For barnehagebarn er ikke matematikk et fag, men noe de bruker og erfarer i hverdagen.

 

Vi tenker at barn skal få oppleve, erfare, utvikle og mestre ulike ting i forhold til alder.
I skjemaet under ser dette inndelt i punkter for hvert alderstrinn