Lekegrupper

I år har vi valgt å ha mer fokus på lek som læringsarena. Vi har derfor satt av tid og rom til egne lekegrupper. Ved å organisere miljøet rundt fører dette til at vi skjermer gruppene og minsker mulighetene for forstyrrende elementer som kan ødelegge leken.

Småbarnsavdelingen

På småbarnsavdelingen leker barn mest paralelt. Leken handler derfor om å eksperimentere med ulike leker, samt å oppleve samværet ved å sitte ved siden av hverandre.

Læringen småbarn får gjennom lek er enorm, bl.a. lærer de sosial kompetanse gjennom å dele leker, språk gjennom samtaler rundt leken og motorikk ved å bruke kroppen aktivt både grovmotorisk og finmotorisk i leken.

På småbarna i Merikroken barnehage legger vi tilrette for at barna skal få erfaring med ulik lek. Målet er at barna skal oppleve glede og mestring, mens de voksne også skal sørge for læringmuligheter. Noen eksempler på hva vi gjør i våre lekegrupper er:

 • Biler
 • Dans til musikk/minirøris
 • Dukkekrok
 • Duplo
 • Dyr
 • Klosser
 • Tog
 • Magneter
 • "My little people"
 • "Sopp"
 • Store puter
 • Taktilstimulering (underlag med ulike mønstre)

Vi har også språkgrupper med alle NasseNøff-barna (2-åringene)

Her legger vi vekt på språkfremkallende aktiviteter. I 2-årsalderen blomstrer språket hos de fleste barn, og det er viktig å stimulere denne ordflommen som kommer. Vi bruker da tiden til å bruke hverdagsbegreper bevisst, og leser og synger mye. For å gjøre dette spennende bruker vi bl.a. sangposer, flanellograf og dukker.

 

Store og mellom

Vi har delt de to største avdelingene på tvers i små grupper. På denne måten kan den voksne lettere observere hvert enkelt barn og hvordan de fungerer i lek. Den voksne kan da lettere veilede og hjelpe barna til å øke lekekompetansen sin, og dermed fungere bedre i lek sammen med andre. 

På mellom- og storebarnsavdelingen er rolleleken i fokus, og barna tilbys da rekvisitter for å fremme denne. Noen eksempler på hva de gjør i lekegruppene er:

 • Bondegård
 • Bilkroken
 • Butikklek
 • Dukkekrok
 • Doktor/sykehus
 • Utkledning

I tillegg har vi også førskole med alle Sprett-barna (5-åringene)

Der øver vi litt på hvordan det blir å starte på skolen, dvs sitte stille på stolen, rekke opp hånda, vente på tur, være stille når andre prater, jobbe selvstendig og tørre å snakke foran de andre i gruppa.

Det jobbes også med selvstendighetstrening og praktiske ferdigheter, som bl.a. handler om å holde orden på egen plass, kle av og på seg selv, ordne besøk på do alene, klippe og få et godt blyantgrep.

Vi har også fokus på sosiale ferdigheter, som å mestre det å omgås andre mennesker; ta kontakt og snakke til hverandre på en hyggelig måte, inkludere andre i lek, behandle alle med respekt og vise empati.

I tillegg til dette har vi mange emner vi også skal gjennom i løpet av det siste året:

 • Rim og regler
 • Farger
 • Begreper/preposisjoner
 • Tall og mengdebegreper
 • Lytte ut lyder
 • Sortering
 • Geometriske former

Vi varierer arbeidsmetodene mellom å ha oppgaver på ark, spill, praktiske oppgaver og felles opplevelser.