Gym

De eldste gruppene tar buss til Oddeval skole en gang i uka, hvor vi låner gymsalen deres.

I gymsalen får barna fri utfoldelse i varierte aktiviteter. Her får de utfordret motoriske ferdighetene, ved å løpe hoppe, klatre, smyge, rulle og balansere.

De voksne legger opp til noen styrte aktiviteter, for å sikre variasjon, mens det også er tid for at barna selv kan velge hva de vil holde på med.

 

Av ulike årsaker hender det noen ganger at vi ikke reiser i gymsalen, da har utegym i barnehagen. Vi bruker da de ressurser vi har på uteområdet aktivt for å tilby barna best mulig opplegg.