Litt om Merikroken Barnehage

Merikroken barnehage er en foreldredrevet barnehage på vestsiden av Lierdalen. Barnehagen ligger naturskjønt og landlig til ca 5 km fra Lierbyen på vei mot Sylling. Barnehagen leier lokaler i Sjåstad sanitetshus, tidligere Meren skole. Vår visjon er: "Alle skal bli sett og hørt"

Merikroken barnehage åpnet som heldags barnehage januar 2007. Det har vært drevet korttidsbarnehage i lokalene fra 1992. Det er to grunner til at man valgte å legge om driften i 2007:

1. Lier kommune besluttet å ikke gi kommunalt tilskudd til kortidsbarnehager
2. Antall barn som ønsket plass i korttidsbarnehage ble betydelig redusert

Barnehagen holder som sagt til i en eldre nedlagt skole, med innendørs oppholdareal på 192 kvadratmeter. Det er et gammelt hus med «mye sjel», som vi setter stor pris på å få drive barnehage i.

Barnehagen er delt inn i 3 avdelinger:

  • Småbarnsavdelingen 
  • Mellonbarnsavdelingen
  • Storebarnsavdelingen

Hvor mange barn det er i hver gruppe varierer fra barnehageår til barnehageår. Vi justerer uti fra hva vi har av søkere. Vi tilpasser også hvor mange ansatte som jobber i hver gruppe ut i fra hvor mange barn det er i gruppen.

Vi er opptatt av at barn i barnehagen hos oss skal oppleve bevegelsesglede og naturglede, derfor bruker vi mye tid utendørs. Merikroken barnehage har et stort, fint uteområde som innbyr til mye god lek for liten og stor. Den inneholder bl.a. en grillhytte, som brukes en del. 

Når vi er så heldig å ha en barnehage som ligger litt ut på landet er hester, sauer og høner som ferdes langs veien dagligdagse syn for barna. Vi har også mulighet til å besøke disse dyrene på gårdene de hører til så ofte vi ønsker. Vi har også skogen i umiddelbar nærhet, og benytter oss mye av den. Vi har mange forskjellige turmål i skogen rundt oss. Vi mener at aktive barn er glade barn :)

Vi er en liten barnehage i dagens målestokk, og det ønsker vi å forbli. Vi er opptatt av at alle som har tilknytning til vår barnehage skal bli sett og hørt. Det gjelder barn, foreldre og ansatte. Vi er opptatt av å bygge gode relasjoner sammen, slik at alle som kommer i barnehagen vår skal føle seg velkommen og inkludert i et trygt miljø. Ta gjerne turen innom for en omvisning i barnehagen vår.

Vår visjon er: "Alle skal bli sett og hørt"