Velkommen tilbake Thea

Thea tilbake 21.2.2022

Vi ønsker Thea velkommen tilbake etter barselpermisjon. Thea kommer tilbake i stillingen som pedagogisk leder på liten avdeling.

De som jobber på liten avdeling er:

Thea (pedagogisk leder), Agata (pedagog), Monica (fagarbeider) og Ingrid (pedagogisk medarbeider). 
Et flott team som trives sammen med de minste barna.