/>

Inkluderende barnehagemiljø

Vi i Merikroken bygdebarnehage er med i to gode prosjekt gjennom Lier kommune som har det samme tema: Inkluderende barnehage miljø, det ene prosjektet er i samarbeid med skolen og det andre prosjektet der deltar alle barnehagene i Lier. Alle ansatte i barnehagen er med i disse prosjektene og vi får felles kompetanse, utvikling og forståelse for viktigheten av tema.

Målet med prosjektet inkluderende barnehagemiljø er å videreutvikle barnehagenes egen praksis innen temaene: barnehagemiljø og krenkelser.

Barnehagens ansatte deltar på nasjonale fagdager og regionale samlinger med forelesere og gruppearbeid for kontinuerlig å øke kompetansen innen dette feltet.

Mellom samlingene jobber vi i barnehagen med aktuelle problemstillinger. I tillegg er vi med i et lærende nettverk som ledes av kommunen. I nettverket har vi erfaringsutveksling, refleksjoner og faglig utvikling.

Disse prosjektene er til støtte for vår barnehage. Vi ønsker å bruke vår kompetanse til å fremme godt og trygt barnehage miljø for barna i Merikroken bygdebarnehage da forskning viser at krenkelser og mobbing kan starte allerede i barnehagealder.

Vi registrerer alle krenkelser som skjer i barnehagen etter den nye barnehageloven som kom 01.01.2021. 

Vårt mål er: Ingen skal bli krenket i vår barnehage.