/>

Inkluderende barnehagemiljø

Vi i Merikroken bygdebarnehage er med i et prosjekt i regi av Lier kommune som heter Inkluderende barnehagmiljø. Prosjektet er et samarbeid med USN (Universitetet sør Norge) Lier kommune og barnehagene i kommunen. Her er alle Lier barnehagene med. Prosjektet varer frem til sommeren 2024. Alle ansatte i barnehagen er med i dette prosjektene som gir oss felles kompetanse, utvikling og forståelse for viktigheten av tema.

Målet med prosjektet inkluderende barnehagemiljø er å videreutvikle barnehagenes egen praksis innen temaene: barnehagemiljø og krenkelser.

Barnehagens ansatte deltar på nasjonale fagdager og regionale samlinger med forelesere og gruppearbeid for kontinuerlig å øke kompetansen innen dette feltet.

Mellom samlingene jobber vi i barnehagen med aktuelle problemstillinger. I tillegg er vi med i et lærende nettverk som ledes av kommunen. I nettverket har vi erfaringsutveksling, refleksjoner og faglig utvikling.

Dette prosjekte er til støtte for vår barnehage. Vi ønsker å bruke vår kompetanse til å fremme godt og trygt barnehage miljø for barna i Merikroken bygdebarnehage da forskning viser at krenkelser og mobbing kan starte allerede i barnehagealder.

Vi registrerer alle krenkelser som skjer i barnehagen etter den nye barnehageloven som kom 01.01.2021. 

Vårt mål er: Ingen skal bli krenket i vår barnehage.