/>

Avdelingene hos oss

Vi er for tiden en barnehage med 3 veldrevne avdelinger: Blåbær, bringebær og jordbær. Vi tilpasser opplegg og aktiviteter til de ulike alderstrinn og etter individuell modning. Det er minst en pedagog på hver avdeling og vi samarbeider godt på tvers av avdelingene. Barna går på besøk til hverandre og leker sammen i utetid.

 

Avdelingene er:

 

BLÅBÆR: 1 -åringer

BRINGEBÆR: 2-3 åringer

JORDBÆR: 3-6 ÅRINGER

 

 Vi jobber bevisst for å gi barna en myk overgang fra det å være hjemme til livet i barnehagen.

Vi gir de minste en myk tilvenning samt en god og forutsigbar hverdag som er preget av omsorg.

De yngste barna har det best om de får være i litt roligere omgivelser de første årene i barnehagen, og at hverdagen blir tilpasset deres behov når det gjelder soving, spising, omsorg og lek.

På småbarnsavdelingen tilrettelegger vi for at barna skal klare mest mulig selv; kle av og på seg, krabbe opp på stellebenken og krabbe opp i vogna, noen ganger med små hjelpemidler og tilrettelegging fra personalet. Vi prioriterer og bruker tid på at barna skal mestre hverdagsrutinene.

Vi voksne har en viktig rolle med tanke på å legge til rette for at barna får gode erfaringer i samspill med andre barn. Derfor er vi er aktivt tilstede der barna er og fanger opp de magiske øyeblikkene som skjer i løpet av dagen..

 Barna elsker å leke, både ute og inne. Leken er verdifull for barna og deres hverdag.. Det gir rom for læring, mulighet til å uttrykke seg og til å forstå verden rundt dem. Det er viktig at leken er lystbetont og gir barna glede. Gjennom leken danner barna relasjoner og vennskap til andre barn.

Vi jobber mye i smågrupper. Da sikrer vi bedre at alle barn opplever nærkontakt, samt blir sett og hørt av de voksne.