Praktisk informasjon

En liten oversikt det er lurt å få med seg.

Praktisk informasjon for Merikroken bygdebarnehage. 

Åpningstider:
Barnehagen er åpen mandag til og med fredag fra kl. 06.45-16.45


Ferie og planleggingsdager:
Det er fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret.

Juleferien er fra 24. desember og frem til 2. januar, og det er påskeferie mandag til og med onsdag før Skjærtorsdag.

Barnehagen har sommerstengt 3 uker i juli. (hvilke uker blir bestemt før 1 april). Det er videre verdt å få med seg at det er vedtektsfestet at alle barn skal ha en sammenhengende ferie på minimum 3 uker hvert år. Totalt 4 uker ferie.

Dugnad:
Alle forplikter seg til å bidra på minimum 2 dugnad hvert barnehageår. Dette gjennomføres gjennom fellesdugnader og oppgaver man kan ta på seg i løpet av året.

Betaling:
Barnehagen følger nasjonal sats på foreldrekontingenten. Kostpenger kommer i tillegg til denne kontingenten.