/>

Dyrene som nærmeste nabo.

Vi er så heldige som har flere dyr som nærmeste nabo. Veldig ofte går vi og hilser på disse. Da mater vi hønene og teller hvor mange egg de har lagt i løpet av natta. I tillegg får hestene gulrøtter, sauene får gress og hunden får kos.

Hva lærer barna av å være sammen med dyrene?

Gjennom utallig forskning, og av egen erfaring vet vi at barn tiltrekkes av dyr, og at barn gleder seg over dyras nærhet. Barnas forhold til dyr kan fortelle mye om deres forhold til andre mennesker. Barn lærer empati gjennom å vise hensyn til dyra.

Hva er det med dyr som gjør at det virker positivt på barns utvikling?

Barn lærer empati, å gi omsorg og vise respekt, og dette er viktige egnskaper i sosialisering med andre barn og voksne. Dyrene skaper glede og trivsel, som igjen betyr god helse hos de som omgås dyrene. Vi ser at barna i Merikroken viser nestekjærlighet, blir harmoniske og fornøyde.

I Merikroken bygdebarnehage er vi glade for å kunne lære barna disse egenskapene.